Privatumo politika

UAB „MIŠKŲ TARNYBA“
PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši privatumo politika?
Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Miškų tarnyba“ (toliau – Bendrovė), tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje; Jums teikiant užklausas. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Bendrovė, vadinami – Duomenų subjektais.
2. Ar naudojame slapukus?
Taip. Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie yra aprašyti slapukų politikoje.
3. Kokią informaciją turėtumėte mums pateikti ir kodėl?
Pateikdami užklausos anketą mūsų internetinėje svetainėje, turėtumėte mums pateikti savo: vardą, el. pašto adresą, tel. numerį, kadastrinį numerį arba unikalų numerį. Visi šie duomenys mums yra reikalingi tam, kad galėtume pateikti pasiūlymą ir kontaktuoti su Jumis.
4. Koks yra teisinis informacijos rinkimo pagrindas?
Bendrovė vykdydama savo veiklą, teikia miško pirkimo – pardavimo paslaugas. Atitinkamai, UAB „Miškų tarnyba“ tvarko svetainės lankytojo pateiktus duomenis, kaip duomenų valdytojas, siekiantis suteikti pardavėjui galimybę gauti pasiūlymą miško pardavimui. Svetainės lankytojas, norėdamas pateikti užklausą UAB „Miškų tarnybai“, privalo užpildyti užklausos anketą, išreikšdamas savo sutikimą, dėl pranešimų ar pasiūlymų teikimo bei jo, pateiktų, asmens duomenų tvarkymo.
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
Jūs davėte tam sutikimą, pateikdami užklausą mūsų internetinėje svetainėje;
Jūsų pateikta informacija yra reikalinga siekiant pateikti miško kainos pasiūlymą ir tam, kad ateityje galėtumėme kontaktuoti dėl sutarties sudarymo.
5. Ar teikiame jūsų informaciją kitiems subjektams (tvarkytojams)?
Bendrovė gavusi Jūsų pateiktus duomenis, juos teikia tretiesiems asmenims, tik gavusi Jūsų sutikimą ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina.
Be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo duomenų neteikiame, išskyrus teisės norminių aktų nustatytas tvarkas.
6. Jūsų duomenų tvarkymo principai
Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina.
7. Kiek laiko saugome informaciją apie jus?
Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
8. Kokios duomenų subjekto teisės?
Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu.
9. Kontaktinė informacija
Mes esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir suteikti visą, būtiną informaciją. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis:
UAB „Miškų tarnyba“
Birutės g. 39-11, Šiauliai
Tel. Nr. +370 6 7183660
El. paštas. info@miskutarnyba.lt
10. Baigiamosios nuostatos
Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų paties ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmo ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą.
Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus joje. UAB „Miškų tarnyba“ pasilieka teisę savo nuožiūra papildyti, keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, Jūs turite pareigą įsitikinti, jog esate susipažinę su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklalapyje.