• Miškų pirkimas
 • Apvalios medienos pirkimas
 • Miškotvarkos projektai, biržių atrėžimas
 • Malkų pardavimas
 • Medienos ruoša
 • Medienos pervežimas
 • Ką reikia žinoti parduodant mišką
 • Nemokama konsultacija
 • Miškotvarkos projektai, biržių atrėžimas

  Miškotvarkos projektai

  Miškotvarkos projektas – tai dokumentas, pagal kurį yra organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Jis yra reikalingas norint savo miško valdoje atlikti brandžių medynų pagrindinius kirtimus ir tada, kai turimas miško plotas, kuriame leidžiama kirsti yra daugiau nei 3 ha. Turintiems didesnę valdą nei 10 ha, miškotvarkos projektas galios 10 metų, o jei valda mažesnė – 20 metų.

  Miškotvarkos projektų tipai gali būti du, tai yra miškų tvarkymo schemos, kai specialiojo teritorijų planavimo dokumentai rengiami valstybinių miškų valdytojų bei regionų teritorijoms, jie skiriami bendrai miško žemių naudojimui nustatyti, ir vidinės miškotvarkos projektai – miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.

  Norint užsisakyti projektą reikia turėti turimo nekilnojamojo turto pažymą iš registrų centro ir nuosavybės planą. Tiems, kurie nesiruošia vykdyti kirtimo darbų, miškotvarkos projektas taip pat gali praversti pretenduojant į ES paramą miškams.

  Leidimas kirsti mišką

  Asmuo turintis nuosavybės teise priklausantį mišką, savavališkai jo kirsti negali, kadangi tai yra reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visų pirma jis turi gauti leidimą kirtimui, su kuriuo miško savininkas įgyja teisę kirsti mišką. Leidimas privalomas visiems pagrindiniams ir plyniesiems sanitariniams miško kirtimams, jame yra nurodomas kirtimo mastas bei sąlygos. Leidimus kirsti mišką išduoda ir pranešimus apie ketinimą kirsti derina Valstybinės miškų tarnybos (VMT) teritoriniai poskyriai. Valstybinės miškų tarnybos svetainėje adresu www.amvmt.lt pagal miško sklypo buvimo vietą galima sužinoti, į kurį poskyrį reikėtų kreiptis. Esant didesniam  nei 3 ha plotui, norint gauti leidimą kirtimui,  reikalingas miškotvarkos projektas, prie jo dar reikės pridėti biržės atrėžimo planą ir nekilnojamojo turto pažymą. Jei turimo sklypo plotas iki 3ha, kirtimo leidimui gauti užtenka miškininko specialisto parengtos dokumentacijos. Leidimas kirsti mišką išduodamas per 5 ar 10 darbo dienų nuo prašymo ir biržių atrėžimo dokumentų pateikimo. Leidimo kirsti mišką galiojimo terminas nustatomas ne ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d., bet gali būti pratęstas iki 6 mėnesių pagal leidimą gavusio juridinio ar fizinio asmens raštišką prašymą.

  Mūsų specialistai gali suteikti nemokamą konsultaciją dėl miškotvarkos projektų ar leidimo kirsti mišką dokumentų gavimo. Dėl informacijos kreipkitės numeriu +370 6 7183660.